معنی و ترجمه کلمه fire for effect به فارسی fire for effect یعنی چه

fire for effect


مرحله تير موثر
علوم نظامى : تير موثراتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها