معنی و ترجمه کلمه fire support coordination به فارسی fire support coordination یعنی چه

fire support coordination


تطبيق اتش
علوم نظامى : هماهنگ کردن پشتيبانى اتش تطبيق پشتيبانى اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها