معنی و ترجمه کلمه fire support coordinator به فارسی fire support coordinator یعنی چه

fire support coordinator


تطبيق دهنده اتشها
علوم نظامى : هماهنگ کنند پشتيبانى اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها