معنی و ترجمه کلمه fire-pot به فارسی fire-pot یعنی چه

fire-pot


ظرفى که ازاتش يامواداتشگيرپرکرده پرت ميکردند،اتشدان ،بوته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها