معنی و ترجمه کلمه fireplace به فارسی fireplace یعنی چه

fireplace


اجاق ،اتشگاه ،کانون ،بخارى ،منقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها