معنی و ترجمه کلمه fireplug به فارسی fireplug یعنی چه

fireplug


)hydrant(شير اب اتش نشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها