معنی و ترجمه کلمه firing data به فارسی firing data یعنی چه

firing data


علوم نظامى : عناصر تير،عناصر مربوط به تيراندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها