معنی و ترجمه کلمه firing pressure device به فارسی firing pressure device یعنی چه

firing pressure device


علوم نظامى : ماسوره فشارى مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها