معنی و ترجمه کلمه firing stop mechanism به فارسی firing stop mechanism یعنی چه

firing stop mechanism


مکانيسم ضامن اتش
علوم نظامى : وسيله منع اتش ضامن خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها