معنی و ترجمه کلمه firing voltage به فارسی firing voltage یعنی چه

firing voltage


علوم مهندسى : ولتاژ اشتعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها