معنی و ترجمه کلمه firm به فارسی firm یعنی چه

firm


بنگاه ،واحد اقتصادى ،شرکت ،تجارتخانه ،کارخانه ،موسسه بازرگانى ،محکم ،ثابت ،پابرجا،راسخ ،سفت کردن ،استوار کردن
قانون ـ فقه : شرکت
بازرگانى : موسسه تجارتخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها