معنی و ترجمه کلمه first aid kit به فارسی first aid kit یعنی چه

first aid kit


شيمى : جعبه کمکهاى اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها