معنی و ترجمه کلمه first aid به فارسی first aid یعنی چه

first aid


کمکهاى اوليه ،مددکارى کردن ،کمکهاى مقدماتى
علوم نظامى : مددکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها