معنی و ترجمه کلمه first aids به فارسی first aids یعنی چه

first aids


روانشناسى : کمکهاى نخستين
ورزش : کمکهاى اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها