معنی و ترجمه کلمه first call به فارسی first call یعنی چه

first call


علوم نظامى : شيپور جمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها