معنی و ترجمه کلمه first class به فارسی first class یعنی چه

first class


درجه اول ،ممتاز،درجه يک ،بهترين
علوم نظامى : طبقه يک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها