معنی و ترجمه کلمه first coat به فارسی first coat یعنی چه

first coat


اندوديارنگ نخست ،اندوديارنگ دست اول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها