معنی و ترجمه کلمه first dogwatch به فارسی first dogwatch یعنی چه

first dogwatch


علوم نظامى : نوبت نگهبانى عصر
علوم دريايى : پاس عصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها