معنی و ترجمه کلمه first impression به فارسی first impression یعنی چه

first impression


روانشناسى : برداشت نخستين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها