معنی و ترجمه کلمه first in first out (fifo) به فارسی first in first out (fifo) یعنی چه

first in first out (fifo)


اولين خروج از اولين ورود
بازرگانى : فروش کالا از اولين گروه کالاى خريدارى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها