معنی و ترجمه کلمه first proof به فارسی first proof یعنی چه

first proof


(نخستين ) نمونه براى غلط گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها