معنی و ترجمه کلمه first strike به فارسی first strike یعنی چه

first strike


اولين ضربه ،اولين ضربت
علوم نظامى : در اولين حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها