معنی و ترجمه کلمه first team به فارسی first team یعنی چه

first team


ورزش : تيم اصلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها