معنی و ترجمه کلمه first-begotten به فارسی first-begotten یعنی چه

first-begotten


نخست زاده ،فرزند ارشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها