معنی و ترجمه کلمه first-born به فارسی first-born یعنی چه

first-born


نخست زاده ،فرزندارشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها