معنی و ترجمه کلمه first-fruits به فارسی first-fruits یعنی چه

first-fruits


نوبر،نوباوه ،نخستين نتيجه ،درامدنخستين سال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها