معنی و ترجمه کلمه fiscal policy به فارسی fiscal policy یعنی چه

fiscal policy


سياست مالى( دولت)،سياست مالى
قانون ـ فقه : سياست مالى
بازرگانى : سياست مالياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها