معنی و ترجمه کلمه fish plate به فارسی fish plate یعنی چه

fish plate


پشت بند،لبه گير
معمارى : وصله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها