معنی و ترجمه کلمه fish-fag به فارسی fish-fag یعنی چه

fish-fag


زن ماهى فروش ،زن بدزبان يابد دهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها