معنی و ترجمه کلمه fish-tail به فارسی fish-tail یعنی چه

fish-tail


مانند دم ماهى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها