معنی و ترجمه کلمه fisher equation به فارسی fisher equation یعنی چه

fisher equation


رابطه فيشر،اين رابطه عبارت است از : ،MV = PQ
بازرگانى : يعنى حجم پول درگردش درسرعت گردش پول برابر است با متوسط قيمت کالا در مقدار توليد کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها