معنی و ترجمه کلمه fissidactyl به فارسی fissidactyl یعنی چه

fissidactyl


پنجه شکافته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها