معنی و ترجمه کلمه fita round به فارسی fita round یعنی چه

fita round


ورزش : مسابقه تيراندازى با 36 تير از فاصله ¹ 3تا ¹ 9متر براى مردان و ¹ 3تا ¹ 7متر براى زنان با تير و کمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها