معنی و ترجمه کلمه fitfully به فارسی fitfully یعنی چه

fitfully


بطورنامنظم ،چنانکه بگيردوول کند،بطورمتلون


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها