معنی و ترجمه کلمه fitness به فارسی fitness یعنی چه

fitness


قابليت ،سازگارى ،صلاحيت شايستگى
روانشناسى : برازندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها