معنی و ترجمه کلمه fitting bolt به فارسی fitting bolt یعنی چه

fitting bolt


علوم مهندسى : پيچ مناسب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها