معنی و ترجمه کلمه fittings and fixtures به فارسی fittings and fixtures یعنی چه

fittings and fixtures


بازرگانى : اسباب و اثاثه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها