معنی و ترجمه کلمه fixation pause به فارسی fixation pause یعنی چه

fixation pause


مکث تثبيتى( در چشم)
روانشناسى : مکث تثبيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها