معنی و ترجمه کلمه fixation به فارسی fixation یعنی چه

fixation


تعيين ،تثبيت ،تحکيم ،دلبستگى زياد،عشق زياد،خيره شدگى ،تعلق خاطر،ثابت کردن
معمارى : ثابت کردن
روانشناسى : تثبيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها