معنی و ترجمه کلمه fixed cost curve به فارسی fixed cost curve یعنی چه

fixed cost curve


بازرگانى : منحنى هزينه ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها