معنی و ترجمه کلمه fixed pivot به فارسی fixed pivot یعنی چه

fixed pivot


لولاى ثابت
علوم نظامى : محور ثابت چرخش يکانها نفر لولا براى گردش يکانها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها