معنی و ترجمه کلمه fixed round به فارسی fixed round یعنی چه

fixed round


فشنگ کامل
علوم نظامى : فشنگ ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها