معنی و ترجمه کلمه fixed stars به فارسی fixed stars یعنی چه

fixed stars


نجوم : ثوابت
علوم دريايى : ثوابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها