معنی و ترجمه کلمه fixed-geometry به فارسی fixed-geometry یعنی چه

fixed-geometry


علوم هوايى : هواپيمايى با بال ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها