معنی و ترجمه کلمه fixedly به فارسی fixedly یعنی چه

fixedly


بطور محکم يا ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها