معنی و ترجمه کلمه fixity به فارسی fixity یعنی چه

fixity


تثبيت ،ثبوت ،ثبات ،قرار،پايدارى ،استوارى
معمارى : گيردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها