معنی و ترجمه کلمه flacon به فارسی flacon یعنی چه

flacon


بطرى در دار کوچک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها