معنی و ترجمه کلمه flad suppression به فارسی flad suppression یعنی چه

flad suppression


اتش خنثى کننده ضد پدافند هوايى
علوم نظامى : تير ممانعتى روى جنگ افزارهاى پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها