معنی و ترجمه کلمه flag of convenience به فارسی flag of convenience یعنی چه

flag of convenience


کشتى با پرچم غير
بازرگانى : کشتى با پرچم غير،پرچم اسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها