معنی و ترجمه کلمه flag-station به فارسی flag-station یعنی چه

flag-station


جايى که قطارباديدن پرچم ويژه نگاه ميدارندوايستگاه دائمى نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها